Eco-bigues

La fabricació de noves bigues de fusta per a construcció estructural lliures de qualsevol dependència del petroli és el principal objectiu del projecte europeu CELLUWOOD, que desenvolupa l’ Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i Afins, AIDIMA, juntament amb la Universitat de Brunel (Regne Unit), Chimar Hellas (Grècia), Contemporary Building Design (Eslovènia), Tecnifusta (Espanya), InnovaWood (Bèlgica), i l’empresa britànica InWood Developments, coordinadora de la iniciativa.

Imatge

El projecte s’emmarca en el programa “Eco-innovation First Application and Market Replication Projects”, promogut per la Comissió Europea per a la eliminació i reducció dels impactes ambientals i l’ús òptim dels recursos, mitjançant solucions “eco-innovadores” en processos, tècniques, serveis, productes o tecnologies. Tot està encaminat a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
En el cas del projecte CELLUWOOD (Laminated Strong Eco-Material for Building Construction made of Cellulose-Strengthened Wood), la iniciativa és especialment significativa ja que precisament la fusta vol substituir materials com l’acer i el formigó, especialment perjudicials per el medi natural a causa dels seus processos de fabricació.
Un arbre necessita fixar 1,83 tones de CO2 per produir 1 tona de fusta, reté una quantitat similar després de la seva tala i creix amb la llum solar. Així, l’energia necessària per fabricar productes de fusta és 6 vegades menor que per fabricar l’acer, i 40 vegades menor que per l’alumini, tenint en compte, a més, que la fusta és un excel•lent aïllant tèrmic natural, 6 vegades superior al vidre, 10 vegades millor que el formigó i 1.700 vegades major que l’alumini.
A l’actualitat, les grans estructures de fusta s’obtenen unint làmines de fusta molt selectiva mitjançant adhesius derivats del petroli, i amb processos industrials complexos que requereixen aigua abundant. La selecció de la fusta elimina els nusos i defectes per a la seva funció final de resistència. D’aquesta manera, el projecte introdueix una eco-innovació mitjançant reparacions amb membranes de cel•lulosa i utilitzant adhesius compostos de fibres naturals que superaran els problemes descrits i compliran el seu objectiu mediambiental.
Els resultats del projecte generaran un nou i major mercat per a la fusta en construcció mitjançant el desenvolupament de eco-bigues i eco-columnes fabricades amb els nous materials i millorarà les tecnologies de producció actuals de fusta estructural, estimulant les economies rurals de tota la Unió Europea i promovent una òptima gestió forestal, i una significativa reducció de la petjada de carboni en el sector de la construcció.

Font: ecoticias

Anuncis

El meu blog és CO2 Neutral!

L’emissió de diòxid de carboni és la causa principal de l’escalfament del nostre planeta. Per això, la iniciativa Pro-Terra ha llançat  una acció que permet a blogs contribuir a la preservació del medi ambient. En col•laboració amb la Fundació Apadrina un arbre per cada blog apadrinen un arbre. Amb això, aconseguim neutralitzar les emissions de CO2 de cada bloc per 5 anys!
La Fundació Apadrina un arbre sorgeix arran de l’incendi ocorregut el juliol de 2005 a la província de Guadalajara, que va arrasar 13.000 hectàrees de bosc i va acabar amb la vida de 11 membres d’un reforç.
Es crea amb l’objectiu de promoure un espai i unes instal• lacions que servissin per conscienciar els visitants de la importància que té la naturalesa en les nostres vides i ensenyar-los a respectar-la i valorar-la.
És així com neix el projecte Apadrina un arbre, basat en la recuperació ambiental de la zona, en l’educació en valors i en el desenvolupament d’una comarca molt afectada per la despoblació.
Quant CO2 produeix un blog?
Segons un estudi del Dr Alexander Wissner-Gross, un activista mediambiental i físic de Harvard, un blog produeix per cada visita aproximadament 0,02 g de CO2. Suposem que un blog  té 15.000 visites al mes, produeix uns 3,6 kg de CO2 per any. La producció de CO2 prové sobretot del consum d’electricitat, l’ús d’ordinadors, servidors i la refrigeració d’aquests.
Quant CO2 absorbeix un arbre?
Donar una resposta precisa a aquesta pregunta és impossible. L’absorció de CO2 pot ser molt diferent. La quantitat de CO2 que un arbre pot absorbir depèn del tipus d’arbre, la incidència de llum, la latitud, la circulació de l’aigua i la naturalesa del sòl.
Hi ha càlculs molt diferents respecte a l’absorció de CO2 d’un arbre. Les xifres varien de 10kg a 30kg per arbre i any. En tot cas és cert, que un arbre en els seus primers anys de vida absorbeix poc CO2. Després, en la fase de creixement, la capacitat d’absorbir CO2 s’incrementa de forma dràstica. En aquest fase i fins més enllà del desè vuitè any de vida, l’arbre absorbeix grans quantitats de CO2. A partir d’aquest moment la capacitat d’absorbir CO2 va en disminució.
El Marc de la Convenció del Canvi Climàtic de les Nacions Unides (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), calcula que un arbre absorbeix aproximadament 10kg de CO2 per any. Pro-Terra, la iniciativa de Ofertia, apadrina arbres perquè no siguin tallats en la seva fase de creixement, i assumeix per a l’acció “El meu blog és CO2 neutral” una xifra de només 5kg d’absorció per any. Una estimació molt conservadora que ens permet assegurem que les emissions del teu Blog estan compensades en qualsevol cas.
Un arbre neutralitza les emissions CO2 del teu blog
Com el càlcul de dalt mostra, cada arbre absorbeix de l’atmosfera almenys 5kg de CO2 per any. Un bloc normal produeix al voltant de 3,6 kg de CO2 per any. Per tant, un arbre neutralitza les emissions d’un blog.

http://www.ofertia.com/protierra/co2-neutral

“Ciutat 2020” dissenya l’habitatge del futur.

El projecte espanyol investiga sobre el model de “smartcity”, basat en una tecnologia que permet a les cases estalviar un 20% d’emissions de CO2, i aconseguir en elles una eficiència energètica superior.

En pocs anys, els nostres habitatges tindran la capacitat d’avisar-nos de quins electrodomèstics no funcionen bé o gasten massa, o de gestionar el consum de l’aigua de manera òptima.  Amb aquest fi, es va posar en marxa el projecte “Ciutat 2020”, liderat per la companyia espanyola “Indra”, integrat per les firmes “Ferrovial”, “Atos”, “GFI”, “Fagor”, “Isoco” i “Fractalia”, entre d’altres.
L’objectiu de totes elles és el de crear un espai urbà que, per començar, estalviï el 20% d’emissions cap al medi ambient, produeixi un 20% d’energia renovable i millori un 20% l’eficiència energètica.
Les noves aplicacions a l’habitatge contribuiran activament a l’adopció de patrons de conducta més racionals.
El concepte de “Ciutat 2020” no es pot entendre sense destacar el protagonisme de la tecnologia i sense donar un pas més enllà i arribar a la internet de les coses. Com  a possibles solucions s’estudien les llars digitals que, mitjançant la domòtica, faciliten la gestió i el manteniment dels sistemes instal•lats a l’habitatge.

Font: ecoticias