PER LLOGAR O VENDRE UN PIS NECESSITARÀS EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

NFS ARQUITECTURA us informa que el 5 d’abril de 2013 es va aprovar definitivament el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica dels edificis. Entrarà en vigor el proper 1 de Juny 2013.

QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

És un procediment per certificar energèticament els edificis existents o parts d’un edifici existent. Es pot certificar sencer un bloc plurifamiliar o un pis sol d’aquest bloc, així com cases unifamiliars.

PERQUÈ SERVEIX?

Mitjançant la certificació energètica es pot saber el comportament energètic d’un immoble i com millorar-lo perquè consumeixi menys energia i, per tant, reduir l’import de les factures de llum, aigua i gas.

QUIN ÉS EL DOCUMENT OFICIAL RELATIU A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i en la seva corresponent ETIQUETA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

QUINA VALIDESA TÉ?

El Certificat d’Eficiència Energètica i la seva corresponent Etiqueta d’Eficiència Energètica tenen una validesa de 10 anys. És responsabilitat del propietari renovar el certificat i, per tant l’etiqueta, transcorreguts els 10 anys.

EN QUINS CASOS ÉS OBLIGATORI?

És obligatori per a tots els propietaris d’un edifici (per exemple un habitatge unifamiliar o edifici de pisos) o d’una part d’un edifici existent (ex. pis o local) quan l’ofereixi en venda o lloguer.

 

ES POT OFERIR  O PUBLICITAR L’HABITATGE DE LLOGUER O COMPRA SENSE COMPTAR AMB LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

No. L’article 12.2 deixa clar que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar l’habitatge. D’aquesta manera, tant en els aparadors de les agències immobiliàries com en els portals d’internet hauran d’aparèixer les etiquetes energètiques com una característica més de l’habitatge o local.

QUINES OBLIGACIONS TENEN ELS VENEDORS O ELS ARRENDADORS?

El venedor / arrendador haurà de mostrar l’etiqueta energètica durant la promoció de venda / lloguer de l’immoble (p.ex. al costat de la descripció de l’immoble a l’aparador d’una immobiliària).En cas de venda, el venedor ha de lliurar al comprador en la notaria un original del certificat. En cas de lloguer, haurà d’adjuntar una fotocòpia al contracte d’arrendament.

ES POT VENDRE O LLOGAR L’HABITATGE I DESPRÉS FER LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

No. El certificat ha d’estar inclòs en la informació que el venedor o arrendador ha de facilitar al comprador o inquilí, de manera que aquest document ha d’estar disponible abans de formalitzar l’operació.

 

NFS ARQUITECTURA realitza i tramita el nou CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Us atendrem a les nostres oficines a Canet de Mar (Av. General Moragues, 5 baixos) o al telèfon 937940194.  Podeu visitar-nos a : www.nfsarquitectura.com

 

NFS CERTIFICACIO ENERGETICA

 

 

 

Anuncis