PER LLOGAR O VENDRE UN PIS NECESSITARÀS EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

NFS ARQUITECTURA us informa que el 5 d’abril de 2013 es va aprovar definitivament el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica dels edificis. Entrarà en vigor el proper 1 de Juny 2013.

QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

És un procediment per certificar energèticament els edificis existents o parts d’un edifici existent. Es pot certificar sencer un bloc plurifamiliar o un pis sol d’aquest bloc, així com cases unifamiliars.

PERQUÈ SERVEIX?

Mitjançant la certificació energètica es pot saber el comportament energètic d’un immoble i com millorar-lo perquè consumeixi menys energia i, per tant, reduir l’import de les factures de llum, aigua i gas.

QUIN ÉS EL DOCUMENT OFICIAL RELATIU A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i en la seva corresponent ETIQUETA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

QUINA VALIDESA TÉ?

El Certificat d’Eficiència Energètica i la seva corresponent Etiqueta d’Eficiència Energètica tenen una validesa de 10 anys. És responsabilitat del propietari renovar el certificat i, per tant l’etiqueta, transcorreguts els 10 anys.

EN QUINS CASOS ÉS OBLIGATORI?

És obligatori per a tots els propietaris d’un edifici (per exemple un habitatge unifamiliar o edifici de pisos) o d’una part d’un edifici existent (ex. pis o local) quan l’ofereixi en venda o lloguer.

 

ES POT OFERIR  O PUBLICITAR L’HABITATGE DE LLOGUER O COMPRA SENSE COMPTAR AMB LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

No. L’article 12.2 deixa clar que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar l’habitatge. D’aquesta manera, tant en els aparadors de les agències immobiliàries com en els portals d’internet hauran d’aparèixer les etiquetes energètiques com una característica més de l’habitatge o local.

QUINES OBLIGACIONS TENEN ELS VENEDORS O ELS ARRENDADORS?

El venedor / arrendador haurà de mostrar l’etiqueta energètica durant la promoció de venda / lloguer de l’immoble (p.ex. al costat de la descripció de l’immoble a l’aparador d’una immobiliària).En cas de venda, el venedor ha de lliurar al comprador en la notaria un original del certificat. En cas de lloguer, haurà d’adjuntar una fotocòpia al contracte d’arrendament.

ES POT VENDRE O LLOGAR L’HABITATGE I DESPRÉS FER LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

No. El certificat ha d’estar inclòs en la informació que el venedor o arrendador ha de facilitar al comprador o inquilí, de manera que aquest document ha d’estar disponible abans de formalitzar l’operació.

 

NFS ARQUITECTURA realitza i tramita el nou CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Us atendrem a les nostres oficines a Canet de Mar (Av. General Moragues, 5 baixos) o al telèfon 937940194.  Podeu visitar-nos a : www.nfsarquitectura.com

 

NFS CERTIFICACIO ENERGETICA

 

 

 

Anuncis

Desenvolupament tecnològic per l’hàbitat intel·ligent

Aquest projecte, denominat OPEN HABITAT – Plataforma oberta de desenvolupament tecnològic per al Hàbitat Intel · ligent, finançat per IMPIVA mitjançant fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), es desenvoluparà durant 2012 i 2013.

– Cinc Centres Fedit (AIDICO, AIDIMA, AIDO, AITEX i ITC) participen en Open Habitat, la Unitat Estratègica de Cooperació del HABITAT, la finalitat és propiciar la col·laboració entre les empreses dels sectors manufacturers que integren el Hipersector l’Hàbitat: fusta- moble, il · luminació, tèxtil-llar, ceràmica, construcció, etc, s’ha llançat un projecte d’I + D orientat al fet que aquestes empreses puguin abordar nous mercats o nínxols de mercat mitjançant el disseny i fabricació de “productes intel·ligents”.

L’objectiu general d’OPEN HABITAT és desenvolupar una infraestructura tecnològica i de comunicació que permeti a les empreses relacionades amb l’Hàbitat crear productes innovadors que incloguin diferents dispositius tecnològics (sensors, actuadors, elements de comunicació, etc). Aquests productes han de permetre l’adaptació de les llars a les necessitats prèviament identificades en tres col lectius concrets: Infància, Gent Gran i Persones amb Discapacitat, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida d’aquests usuaris i facilitant la seva interacció amb la llar.
Òbviament l’àmbit d’aplicació de la Plataforma podrà decidir cada empresa, tot i que inicialment es considera aquests col · lectius per considerar susceptibles de generar més aplicacions.
En finalitzar el projecte, les empreses del Hipersector disposaran de:
 Una guia per desenvolupar productes orientats a satisfer les necessitats dels usuaris indicats anteriorment: Infància, Gent Gran i Persones amb discapacitat. Aquesta guia permetrà que les empreses del Hipersector puguin generar les seves pròpies solucions per atendre aquestes demandes.
 Un sistema de comunicació i programació que permetrà a cada empresa recollir la informació dels seus productes, analitzar-la i generar accions concretes per respondre a les necessitats de cada usuari.
 Un prototip demostrador que permetrà exposar els resultats obtinguts i que s’utilitzarà per validar els productes que les empreses desenvolupin en el futur, seguint els protocols creats.
Des del punt de vista empresarial, la nova categoria de “productes intel · ligents” orientats a la satisfacció de necessitats de qualsevol target d’usuaris, suposa un canvi radical en la funcionalitat i en la capacitat d’integració d’aquests productes en el Hàbitat del futur.
Aquest canvi de paradigma permetrà a les empreses de fabricació de productes de l’Hàbitat incorporar més tecnologia en el propi producte, obrint un ventall de noves possibilitats pel que fa a la seva comercialització. D’entrada aporta un valor totalment diferencial respecte a competidors que no ho incorporin, especialment pel que fa a productes fabricats en països de baix cost, es podrà dirigir a un segment de mercat nou tant a nivell nacional com internacional.

El meu blog és CO2 Neutral!

L’emissió de diòxid de carboni és la causa principal de l’escalfament del nostre planeta. Per això, la iniciativa Pro-Terra ha llançat  una acció que permet a blogs contribuir a la preservació del medi ambient. En col•laboració amb la Fundació Apadrina un arbre per cada blog apadrinen un arbre. Amb això, aconseguim neutralitzar les emissions de CO2 de cada bloc per 5 anys!
La Fundació Apadrina un arbre sorgeix arran de l’incendi ocorregut el juliol de 2005 a la província de Guadalajara, que va arrasar 13.000 hectàrees de bosc i va acabar amb la vida de 11 membres d’un reforç.
Es crea amb l’objectiu de promoure un espai i unes instal• lacions que servissin per conscienciar els visitants de la importància que té la naturalesa en les nostres vides i ensenyar-los a respectar-la i valorar-la.
És així com neix el projecte Apadrina un arbre, basat en la recuperació ambiental de la zona, en l’educació en valors i en el desenvolupament d’una comarca molt afectada per la despoblació.
Quant CO2 produeix un blog?
Segons un estudi del Dr Alexander Wissner-Gross, un activista mediambiental i físic de Harvard, un blog produeix per cada visita aproximadament 0,02 g de CO2. Suposem que un blog  té 15.000 visites al mes, produeix uns 3,6 kg de CO2 per any. La producció de CO2 prové sobretot del consum d’electricitat, l’ús d’ordinadors, servidors i la refrigeració d’aquests.
Quant CO2 absorbeix un arbre?
Donar una resposta precisa a aquesta pregunta és impossible. L’absorció de CO2 pot ser molt diferent. La quantitat de CO2 que un arbre pot absorbir depèn del tipus d’arbre, la incidència de llum, la latitud, la circulació de l’aigua i la naturalesa del sòl.
Hi ha càlculs molt diferents respecte a l’absorció de CO2 d’un arbre. Les xifres varien de 10kg a 30kg per arbre i any. En tot cas és cert, que un arbre en els seus primers anys de vida absorbeix poc CO2. Després, en la fase de creixement, la capacitat d’absorbir CO2 s’incrementa de forma dràstica. En aquest fase i fins més enllà del desè vuitè any de vida, l’arbre absorbeix grans quantitats de CO2. A partir d’aquest moment la capacitat d’absorbir CO2 va en disminució.
El Marc de la Convenció del Canvi Climàtic de les Nacions Unides (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), calcula que un arbre absorbeix aproximadament 10kg de CO2 per any. Pro-Terra, la iniciativa de Ofertia, apadrina arbres perquè no siguin tallats en la seva fase de creixement, i assumeix per a l’acció “El meu blog és CO2 neutral” una xifra de només 5kg d’absorció per any. Una estimació molt conservadora que ens permet assegurem que les emissions del teu Blog estan compensades en qualsevol cas.
Un arbre neutralitza les emissions CO2 del teu blog
Com el càlcul de dalt mostra, cada arbre absorbeix de l’atmosfera almenys 5kg de CO2 per any. Un bloc normal produeix al voltant de 3,6 kg de CO2 per any. Per tant, un arbre neutralitza les emissions d’un blog.

http://www.ofertia.com/protierra/co2-neutral

Setmana Europea de l’energia sostenible

Durant tota aquesta setmana se celebra la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Una excel · lent oportunitat per apropar-se a les últimes novetats en energia sostenible i conèixer les polítiques i accions que en aquesta matèria està duent a terme la Unió Europea.

Semana europea de la energía sostenible 2011

Al llarg de tota la setmana se celebraran més de 90 esdeveniments a Brussel · les i unes 270 jornades sobre energia en els diferents estats membres de la UE. La idea és donar a conèixer aquelles formes d’energia que siguin baixes en carboni i, per tant, menys contaminants i més sostenibles. El lema per aquest any és “descarbonitzar la nostra energia”.

La Setmana Europea de l’Energia Sostenible se celebra des de 2005 amb la idea d’informar sobre la importància d’aconseguir que l’energia i l’ús d’aquesta sigui més sostenible. Durant aquesta Setmana, les Institucions Europees volen demostrar a representants de la indústria, científics, experts, persones que poden prendre decisions i al públic en general que les tecnologies de les energies sostenibles són viables, rendibles i bones per al medi ambient.

Un dels projectes que es presenten és el de Smart City de Sant Cugat. No us perdeu el video:http://vimeo.com/32661217

Us deixo l’enllaç de la pàgina oficial de la EU Sustainable Energy Week perquè tingueu més informació sobre aquest event: http://eusew.eu/

Samsø (Dinamarca): La primera illa autosuficient del món

L’illa danesa de Samso, amb 4100 habitants en 114 quilòmetres quadrats, s’ha convertit en deu anys en un model d’autosuficiència energètica: el cent per cent del seu consum elèctric procedent de l’energia eòlica i tres quartes parts de la calefacció usada vénen de energies renovables.

Els illencs, en gran part, a través de cooperatives i individualment, són els propietaris i gestors del sistema energètic, encara que també hi ha alguna petita empresa. Els habitants de l’illa es recolzen en una organització no governamental per gestionar l’adquisició i subministrament elèctric anomenada SIGUI (Samso Energy Agency) al marge de grans empreses energètiques i companyies transnacionals. Els illencs van invertir l’equivalent 13.300 euros per ciutadà. Molts veïns tenen participacions en la propietat de turbines i les plantes de biomassa.

Per més informació:

Les claus del projecte

Tecnologia per determinar si la ventilació d’un habitatge és adequada i eficaç

Els experts estimen que la ventilació està implicada en el 5 o 6 per cent del total de la despesa energètica que es produeix en els països desenvolupats. No obstant això, fins fa alguns anys aquest aspecte no estava inclòs en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) d’Espanya. La redacció d’aquest apartat, denominat HS 3 Qualitat de l’Aire Interior, va córrer a càrrec del catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat de Valladolid, Jesús Feijó, i per al seu desenvolupament es va proposar la realització d’una investigació complementària per a la validació d’alguns dels aspectes teòrics.

Aquesta investigació va centrar la tesi doctoral del professor de l’Escola Alberto Meissen i s’ha materialitzat en una metodologia per estimar, de forma virtual i experimental, l’eficàcia de la ventilació en locals residencials.

Com explica Alberto Meissen, la ventilació “té una gran importància des del punt de vista energètic a nivell global”, de manera d’actuar sobre els elements que estan relacionats “pot implicar un gran estalvi d’energia”. “Als habitatges entra aire no tractat, càlid a l’estiu i fred a l’hivern, que desajusta tot l’aire que està ambientat correctament”. Així, la metodologia dissenyada “desenvolupa una sèrie de pautes per a quantificar l’eficiència energètica dels sistemes de ventilació que estan instal · lats”.

Els investigadors, que formen part del recentment constituït Grup d’Arquitectura i Energia, són capaços de quantificar “si aquest sistema de ventilació s’adapta a la normativa o si necessita una major aportació de ventilació per aconseguir aquesta qualitat de l’aire mínima”. Així mateix, poden determinar “si amb unes certes pautes de disseny, incorporant menys cabal d’aire es pot aconseguir que la qualitat sigui igual de bona”, tenint en compte també que aquest marge d’estalvi en els cabals d’aire “suposa un important estalvi energètic “.

Aplicació empresarial

Respecte a l’interès que poden tenir les empreses en aquest treball de recerca aplicada, Meissa apunta a aquelles que fabriquen productes de construcció com noves obertures d’admissió, ja que les investigacions “podrien donar lloc a patents d’utilització conjunta”. De la mateixa manera, el grup pot realitzar auditories per a la inspecció i control de la ventilació d’edificis construïts i treballs de consultoria en les fases prèvies del projecte arquitectònic.

Simulació a través d’ordinadors

La tècnica emprada forma part del Catàleg de Coneixement i Tecnologia Transferible de la Fundació General de la Universitat de Valladolid en el marc del projecte T-CUE. A partir de les tipologies més representatives d’habitacions i altres locals de l’habitatge, els investigadors duen a terme un estudi virtual de les condicions de ventilació a través de programes informàtics de simulació. Posteriorment, validen les condicions de ventilació més representatives mitjançant l’experimentació real ‘in situ’ a través de gasos traçadors i equips específics de detecció. De forma simultània, estudien els procediments constructius de les reixetes, els conductes i les xemeneies, així com les repercussions econòmiques de les diferents variants.

L’edifici de fusta més alt del món

L’estructura dissenyada pels arquitectes Andrew Waugh i Anthony Thistleton, de 30 metres d’alçada i cent per cent reciclable, és un bon exemple de les possibilitats que ofereix la fusta laminada per al disseny i la construcció, amb aquest material es poden concebre projectes exigents, econòmicament competitius i en molt poc temps.

La ciutat de Londres ja acull l’edifici residencial de fusta més alt del món, es tracta de la torre Stadthaus N1, situada al número 24 de Murray Grove. Amb nou pisos, que arriben 30 metres d’altura i allotgen 29 apartaments, aquesta construcció s’erigeix ​​com evidència que és possible i viable, fabricar estructures d’alçada amb fusta massissa laminada i, al mateix temps donar compliment als estàndards de seguretat, qualitat i confort d’una edificació tradicional. El projecte, la inversió va ascendir a 3.5 milions de lliures (gairebé 4 milions d’euros, ha estat pagat  per  el Metropolitan Housing Trust, una fundació benèfica el qual l’objectiu és crear i comercialitzar habitatges assequibles per a famílies amb ingressos baixos o moderats. L’edifici consta d’una primera planta de formigó construïda convencionalment, sobre la qual es van muntar vuit pisos de fusta laminada, amb tres plantes d’apartaments per habitatges, amb vistes a la part posterior del edifici, i cinc plantes superiors d’apartaments per oficines.

El Stadthaus N1 va ser dissenyat, en col.laboració, entre els arquitectes Andrew Waugh i Anthony Thistleton, l’empresa d’enginyeria estructural Technik, i KLH Massivholz GMBH, fabricant de panells estructurals de fusta.

Com es va construir?

L’edifici, de 17 mx 17 m, està sustentat sobre una fonamentació de formigó reforçat, el que, per a una construcció tan lleugera, supera la normativa de seguretat europea, la primera planta va ser construïda de formigó i la resta de l’estructura consisteix en una ” rusc “de panells de fusta laminada massissa que compleixen la funció de murs de càrrega, tancaments i distribució.

El disseny és similar a una bresca d’abelles perquè cada làmina de fusta està ubicada en un patró simètric entorn a un nucli central, en aquest cas, una gran creu de fusta massissa laminada que suporta la major càrrega, i que té una densitat superior a la de qualsevol edifici d’estructura de fusta.

Cada apartament té parets en comú, i cada panell es troba unit a terra i, d’allí, arran del sostre s’ubiquen i fixen les parets del següent nivell, i així successivament fins a aconseguir els nou pisos de l’edifici.

Gràcies a l’excel • lent fonamentació, l’eix central estructural i a la disposició de les plaques longitudinals i transversals en forma d’entramat, tipus “rusc”, l’edifici distribueix eficientment els esforços i càrregues, és molt segur i sòlid, tant així que-en cas de necessitat-les plaques independentment poden ser retirades, substituïdes o agregades, per deteriorament, vandalisme o combustió localitzada.

Aquesta flexibilitat permet plantes versàtils, el que resulta molt interessant per al propietari, que pot personalitzar els espais interiors del seu habitatge.

La fusta contralaminada, eficiència i rapidesa constructiva

Els panells de fusta laminada, proporcionats per la firma KLH, amb seu a Àustria i que també proporciona la fusta de les cases B-House i que disposen del certificat europeu PEFC (1),  garanteix que la matèria primera utilitzada prové d’una explotació forestal ecològica, econòmica i socialment responsable.

El Stadthaus N1 va ser construït amb planxes tallades a la mesura, a la planta austríaca de KLH de tres i cinc capes d’avet, encolades i enganxades en disposició creuada, amb gruixos entre 95 mm i 158 mm; característiques que redueixen al mínim la contracció del tauler, alhora que augmenten la rigidesa i resistència significativament.

KLH, l’empresa proveïdora, ofereix plaques de gran format de màxim 16,50 m, amb un ample de 2,95 m, i un gruix de 0,50 m, que es comporten millor estàticament a causa de la quantitat mínima de juntes o unions en comparació amb les planxes de format petit. Per a la producció de la planxa de fusta massissa dels constructors només van emprar material sec, amb una humitat de fusta de 12 per cent (+ / – 2 per cent), per descartar la presència de paràsits, fongs i insectes, i van utilitzar més taules sotmeses a una classificació de qualitat visual i mecànica.

Després del tall a la planta austríaca dels panells de fusta, aquests van ser traslladats a l’obra a Londres, una vegada en el lloc, el procés de muntatge va ser senzill i ràpid.

El ensambli va ser realitzat per sis persones que van muntar les vuit plantes de fusta en 27 dies i van completar tot l’edifici en 49 setmanes.

Una fusta molt resistent i aïllant
La fusta va ser tractada i aïllada per a la protecció contra la humitat i la putrefacció. Les plaques exteriors es van cobrir amb una capa d’aïllant tèrmic, perquè tant a l’hivern com a l’estiu es aconseguissin les millors condicions pel que fa a conservar la temperatura i mantenir els apartaments frescos.

D’altra banda, per millorar el rendiment acústic i la resistència al foc, els panells van ser recoberts amb llana mineral, un aïllant tèrmic industrial, d’alta resistència, que fa de barrera al pas de la calor i el soroll, i impedeix que a seu torn aquests surtin. També, entre els panells, es van ubicar espais buits que proveeixen un nucli per atrapar i eliminar variables acústiques i equilibrar la temperatura en èpoques caloroses o de fred.

La façana, qui diria que és un edifici de fusta?

Arran dels prejudicis associats als edificis d’alçada fets amb fusta, els dissenyadors del Stadthaus N1 considerar que no era suficient fabricar una estructura ferma i resistent, sinó que també havien ocultar els acabats naturals de la fusta per fer evident la impressió de solidesa i generar confiança en l’usuari.

Per aquesta raó, totes les parets interiors es van recobrir d’una capa de guix que simula els acabats convencionals d’una construcció tradicional. Per la seva banda, els més de 5.000 panells de fusta laminada que cobreixen la façana, van ser pintats de color blanc, gris i negre.

Font: ecoticias.com