El sector de renovables europeu creu factible assolir el 2020 el 42,3% en el consum d’electricitat

El sector de renovables europeu creu factible assolir el 42,3% en el consum d’electricitat, el 23,5% en calefacció i refrigeració, i el 12,2% en el consum de transport l’any 2020, segons ha informat l’Associació de Productors d’Energies Renovables (APPA).

Així, aquestes dades milloren les previsions dels Plans Nacionals d’Acció en matèria d’Energies Renovables (PANER) presentats pels 27 Estats membres de la UE de la Comissió Europea, que preveuen arribar a una quota de renovables del 34,3% de la demanda d’electricitat, del 21,5% de la calefacció i refrigeració i del 11,27% del consum de transport.

A més, els PANER estimen arribar a una quota d’energies renovables del 20,7% del consum final d’energia per a l’any 2020, però la indústria de renovables – sobre la base dels escenaris de demanda d’energia dels PANER – considera que es pot arribar el 24% d’energies renovables en la demanda final d’energia.

El consorci del projecte europeu REPAP2020 – compost pel Consell Europeu d’Energies Renovables (EREC), el Fòrum Europeu d’Energies Renovables (Eufores), les associacions nacionals d’energies renovables, l’institut Fraunhofer ISI, la Universitat Tècnica de Viena i el despatx de advocats Becker Büttner Held – ha fet públics tres informes d’anàlisi de dades dels Paner.

Segons l’Associació, els informes, que mostren que alguns PANER presenten iniciatives molt positives amb noves mesures en els sectors de l’electricitat o de calefacció i refrigeració, també subratllen que alguns PANER no són “prou ambiciosos” per assolir els objectius.

ECOticias.com – ep

Anuncis