Noves Inspeccions Tècniques d’Edificis a Catalunya

El 26 de Febrer de 2011 va entrar en vigor el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, el qual estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

Quins edificis han de passar una ITE?
La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:
 • per a edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat
 • si l’edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
 • si ho determinen els programes o les ordenances locals.

Quan s’ha de passar la ITE?

S’estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:
 • Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012
 • Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013
 • Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
 • Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015
 • A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Què farà l’arquitecte en relació a la ITE?

L’arquitecte pot desenvolupar les següents feines en relació a les ITE:

 • La inspecció tècnica que li encarregui la propietat de l’edifici i emetrà l’informe tècnic.
 • El projecte i direcció de les obres de reparació que s’hagin de realitzar per esmenar deficiències, emetent el corresponent certificat final      d’obres, necessari per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.
 • El projecte i direcció de les intervencions de millora i rehabilitació dels edificis (reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal·lacions, millora de les condicions d’accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l’edifici,etc).
 • Redacció i seguiment de la planificació de les actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l’edifici, incloent els projectes o documentacions tècniques requerides per l’Administració.
 • Elaborar el Llibre de l’edifici i, en particular, el Document d’Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l’edifici.

A NFS Arquitectura realitzem les INSPECCIONS TÈCNIQUES d’edificis a la zona del MARESME i BARCELONÈS. A NFS Arquitectura som Arquitectes Superiors experts en diagnosi i rehabilitació d’edificis.

Consulti la pàgina web informativa que hem preparat sobre la ITE a : http://www.nfsarquitectura.com/S-ITE-1.html

 

Anuncis